closeTerug naar inventaris

Transcriptie

yHb der nog Benodigde Behoet

„tens voor verlands Brig van oorlog

de Pijl onder Commando van den onder

„geteekende, Luitenant Collonel en Capi„

„tain ter zee

20: Zeijlnaalden

4: Lijknaalden

20: kardoes naalden

½: lb: blauw Gaeren

_=o

½: rood

12: Kleuwens Zeijfgaaren

/:onderstond:/ Actum aan Boord van 'S Lands Brig

in ’t Hoofd deeses gemeld Leggende geankert voor Am„

„boina den 9: Julij A„o 1787: /:was geteekend:/ I: Maij.