closeTerug naar inventaris

Transcriptie

78

Ik ondergeteekende ontfangen hebbende van den koopman

en hoofd deeses districts D:E: M:r Daniel Jacob

Blondeel tot noodigen dienst van 's Lands fregaat

van oorlog de Pijl.

dient deesen daar van tot bewijs als

8: riem houten Lang 30: v„n d:o 7: a: 8: duim

1: maarse raa 39: 50: 11: _=o

/:onderstond:/ Saparoua Duursteede den 1: Aug=s

1787: /:was geteekend:/ J: Maij.

ƒ7

onko