closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79

nKost Reekening

N 2

van het geen ten dienste van 's lands

Brik de Teil verstrekt is gecomman„

„deert werdende door den Wel Ed: Gestr:

Heer Jan Maij t Zeedert deszelfs aan„

„komst tot hebden, dat de reijse na t hou„

vernement Banda ondernans temiten.

Van de Equipagie Werff

1

p„s rondhout tot een Groote marse rha

2:

8.

11:

24:

zeijlen lijk naalden, als

20:- p:s zeil en

4:: Lijk naalden

24:„ p:s als gemeld

2:

15

8:

12: stx: Zeilgaaren - wiegende lb

4:

½: lb: 10od naij gaeren

of

22: 17: —„

4: 19:—:ƒ

blauwt _=o 3n kosten d:o 1½:

½.

Van de Wapenkamer.

2: p„s tromvellen -

3: 10: 8:

d:o Leijnen off Een bos

2:

18:-„ 4: 48 8

door den M: Knegt der h:s timmerlieden.

1:

moole planken van 21. d=m

2: 14: 8:

Door den Capitain militair van Gnericke 't volgende

door de Fortificatie Jongens aangekopt; als.

8:

8:

v=n brandhout . .

p:s scheeps riemen ongeschot.

7.

12

sloeps

Somma

ƒ 30: ——

/:onderstond:/ Amboina, in ’t Casteel nieuw Victoria den 19: Iulij 1787:

/:was geteekend:/ J. Maij /:lager:/ Accorteert /:was geteekend:/ H:s M: Noa.

onkos