closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10:—

43:

1:

17:

2:

1:„

nhost Reekening van het geen

ten diensts van 't Lands flegat Scipio

verstrekt is gecommandeert werdinde

door den Wel Ed: Gestr: Heer Engelbertus

Lucast zeedert desselfs aankomst tot

heeden dat de reijse na ’t Gouvernement

Banda onderneemt, teweeten.

uijtt Negotie Dakhuijse

lb: spijkers in zoort, als

10::: lb: kas„

5: schot

22:„ Tomp

17:- lb: spijkers in zoort

kosten

2: 4: 8:

Van de Wapenkamer.

p„so

trom vellen

3:10:8:

6os

of 2: p:s d:o Leijnen

18:-„

4: 8: 8:

van den Copitain militair Van Geuricko welke door

de Inlanders van de fortificatien aangekopt zijn.

2: p:s Lijsels s pieren lang 26: v:t d:o 6: d:m

Jonge L : schad

4: riemhouten . ƒ 32: 8:

van den Meester Knegt der Grofsmeeden I: Grond

lb

koper

6:: 19:8:

ijzer inz:t aan staven

tot gepareeren van een brand„s

„t.

C„ spun

38: lb:

6: tot 't maken van 2: Nagels voor de schijven

36: lb: ijzer

2:

5: spillagie â 13: lb: p:C:

43:

eb: als gemeld

tot het maken van Een zethamer

2d:

4: 8:8:

staat

11: 12:—:

ti

Somma

18: —.

/:onderstond:/ Amboina in ’t Casteel nieuw oictoria den 19: Iulij 1787:

/:was geteekend:/ E: Lucas /:lager:/ Accordeert /:geteekend:/ N: M: Noa„

onkost

„.