closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Inkost Reekening van het geen ten dienste

van 'sands Fregat Scipio verstrekt is Gecomman„

„deert werdende door den wel Ed: Gestr: Heer Engel„

„bertus Lucast zeedert derzelve aankomst tot hee„

„den dat de reijse na ’t Gouvernement Maccasser

onderneemt teweeten.

1: p„s Guinees gebl: 'sComp:s oudez:t

kost rd„s 13: op d„o 7 /: dan wel

ƒ 25: 14: 12:

â Cassa Contant aan de inlan

„ders betaald tot ’t koopen lee„

„veren van ’t volgende als.

voor 2: rondhouten tot maarse raas

L„o 42: v„m d„o 10: â 12: d: â rd:s 5: ieder Rd„s 10: —:

voor 5: scheeps riemhouten l:o 30: V:n en

d„o 8: â 9: d„m â 6: 't p„s

—: 30:

Teld. . Rd„s 10: 30:

uijtmaakende D=s gecartelde 6 3/8. off

ƒ 21: —: 12:

Somma . . . . ƒ46: 15: 8:

/:onderstond:/ Henimoea Duursteede adij 1:' August=s

1787: /:was geteekend:/ D: I: Blondeel.

Addriaan

N.