closeTerug naar inventaris

Transcriptie

92

niet beantwoord kan Werden aan de Voltooijing der bedekte

Weegen, en het int diepen der Casteels Gragt

Dier meede Verhoope aan de Hoog GeEerde intentie Uwer wel Edele

Gestr: Groot Agtb: te zullen hebben b'antwoord, en overzulg

met alle waare Hoog agting en Eerbied onderschrijve /:onderstond:/

Wel Edele Gestrenge Geoot Agtbare Heer /:lager:/ UW Wel

Edele Gestr: Groot Agtb: Zeer Oodmoedigen en Trouwschuldigen

Dienaar /: Was geteekend:/ G: N: V: Guericke /:in margine:/.

Aemboina Nieuw Victoria Primo September 1787:—

VVan