closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van de ingekogte Wooninge

P:r Extract van 27: Maart anno Hanstij, gelast zijnde met het

Extrueeren van het Gouvernement, wat meerder voortzarendheid

te bebruijken, als tot heeden toe plaats gehad heeft; zo vind den

Teekenaar zig genoodzaakt, tot opheldering van uw wel Ed: Gestr:

Groot Agtb: en tot voorkoming van ontschuldige oordeelen, het

volgende ter needer te stellen. beroepende mij in d’ Eerste plaats,

op deese laaste drie Jaarige Rapporten, welke aantoons, hoe veele

differente Werken er reeds Voltovijd zijn, tusschen dien tijd dat dit

Gebouw onderhanden geweest is, en hoo Veele andere kleine werken,

dien wel bij de maandelijkse pecificatie bekent Staan; dog

om de geringheid in dit Rapport niet gemeld word, egter andere

werken door Leiden moeten dit een, en ander; zal denkelijk ge„

„noegzaam aantoonen dat er heere Vertraging bij de Werken, heeft

plaats schad; maar steeds, met alle ijser en Vlijt dezelve, hub

tragten door te zetten; laatende des kundige hier Verder over„

Coordeelen, Welke werken er meerder konden Verrigt worden;

door Derthien Metzelaars, Waar van door de bank er Twee,

of Drie van Ziek zijn, en met 3 â 24: Timmerlieden, Waar van

er somtijds, tot 7: en 8: nnsgelijks ziek zijn, dog seedert Een, en een ha

Iaar, dat de werken gesupteerd geworden zyn, met Een en Twintig

Timmerlieden, doed het nagenoegen voortgaan

De Supleering van 100: Guartslieden, heeft niet hooger plaats

gehad, dan tot 68: Coppen, Seedert weeder alesent geraakt, zo oor

niet