closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het derdedeel der manschappen trekken op de wagt en wierden alle

24: uuren afgelost.

In hoope aan Hoogst Derzelver wijze aandagt voldaan te hebben zal„

ik mij de hoge Eere aanmatigen met verschuldigt respect te blij„

„ven /:onderstond:/ Wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer

/:lager:/ uwer welEdele Gestrenges Groot Agtbaaren zeer dienstvaar„

„digen en onderdanige dienaar /:was geteekend:/ I: U: Schneder

/:in margine:/ Amboina Nieuw Victoria ult:o Augustus 1787:

Jan