closeTerug naar inventaris

Transcriptie

96

3=e Bij schaarsheid van Visch een soep van versch rund

of verken vleesch

Dit gaat egter niet vast, nademaal den Bakmeester gehouden

is zig te reguleeren naar het geene ter maakt komt.

Bij overvloed van Visch is 'er spijze genoeg. En

de visch die nu en dan gebakken word opgedischt, word in versche„

klappus olij gebraden:

Bij onstuimig weeder gebeurd het meewere dat 'er geene visch

op de bazaar gebragt word, dan Iorgd de Bakmeester dat versch

Rund of verken vleesch geslagt word, daar eene goede soep van ge„

„kookt word met de te bekomene groentens, En dit is alles wat 'er

dagelijks kan opgedischt worden, om reeden het pluin dee, door

zijn duurte alhier met dan bij Extra ordinaire voorvallen kan

gegeeven worden

Als Uwel Edele Gestrenge Groot Agtbaare, egter

konde goedvinden om, nu en dan Zout vaderlandsch rund vleesch

en spek inkoops aan den Bakmeester te laten verstrekken; zulx

zoude den Europischen krijger bij tijden eene verandering weezen /: wan

den Inlandsche soldaat hout het steett met een versche visch Soep:

En het zoude den Krijgsman doen zien, dat het beeter is dagelijks

de kost te hebben, als somwijlen genoodzaakt te worden, zich in ’t

zieken, huijs te begeeven wanneer zijn geld door de vingeren is gegleeden

Ik