closeTerug naar inventaris

Transcriptie

107

N 20.

Lijt aer asticulire Valar

„tuijgen die in deese Provintie niet Thuijshooren

en in de tijd van Een Jaar of Sedert Primo September

Anno passato tot heeden hier ten handel aangeweest zijn

zo van Batavia: als elders aanwijsende teffens den

in en uitvoer &=a als

W

A„o 1786: 1: October Vervalt alhier door bekome Lekkagie den van Ternaten naar Batavia

gedestineerde Chinees en Inwoonder te Samarang kauw Kiko met de„

„zelfs twee maste Chialoup groot 40: Lasten, bemand met 26: koppen, ge„

„monteerd met 4: p:s Canons ijzere â ½: lb. bals, 10: p:s snaphanen, 100:

lb: buskruijt, 100: Canon Kogels, 25: lb: musquet kogels, en beladen met

200: Picols Taripangs, 50: picols Massooij, 6: Corgies baftas gem:

gebl: en Eenige kleenigheeden:

d=o

21.

_=o

Vervolgt naar gedaane reparatie zijne reise over Samarang naar

Batavia, dog komt

d=o

5: December

van een verloore togt te rug; en onderneemt

den 5.

Junij 1787: andermaal de reise naar evengem: plaatsen bemand, gemon„

„teerd en belaaden als boven

d=o

30: Novemb

vertrekt naar Banda, den moors burger en inwoonder aldaar, Kole als

hoofd met de Pantjalling van den Lieutenant der burgerij Johannes

Seijdelman, groot 18: Lasten, en bemand met 11: koppen mede neemende

tot Negotie 500: bollen Swarte zuijker, 1000: stux oude klappers, en tot defen„

„tie 2: p:s met ale draijbassen 2: p:s donderbussen, 2: p:s snaphanen; 2: p:s Pistoolen 14:

lb: buskruijt, 30: p:s Draijbas Kogels en 100: snaphaan kogels.

d=o

P=

Retourneert den Chinees en Inwoonder te Banda Tan Tjinseeng met zijn

Chiampang groot 5: Lasten en bemand met 15: koppen van hier na voorsz: gou„

vernement, neemt mede 1000: bollen swarte zuijker en 500: p:s oude klappers zijnde

gemonteerd met 2: p:s metale draijbassen, 5: p:s snaphanen, 2: douzijn scherpe pattroo„

„nen, 10: lb buskruijt, 100: p=s kogels en 4: houwers:

§