closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1786:

d=o

d=o

d=

1787:

4

26:

29:

30:

December Arriveert alhier van Banda den Europees burger Simon Tegelaar p:r de:

Pantjalling van den burger en perkenier Christiaan Pietersz: groot 12: Lasten,

bemand met 16: koppen en gemonteerd met 3: p:s snaphanen 3: p:s donderbussen

2: p:s rantakken, 6: p:s Houwers, 25: lb: buspoeder en 20: lb: Loode kogels. mede bren„

„gende 10: picols wax 1: Corgie Batekse roode doeken, 1: Corg: batekse blauwe doeken

3: Corg:s Jav=e kleetjes 4: baftas Sw: sm: halve 4: Karikams kleene roode, 8: p:s guinees

6r: bl: en retourneert.

Januarij 1787: Derwaarts bemand en gemonteerd als boven, mede voerende 3: picols

Den 5=e

Dinding, 6: d=o vis, 1000: bollen Sw: Zuijker, 100: p:s Parrings en 1250: dak pannen en

_=o

komt alhier den Capit=n ter zee met stilstand van gagie Adriaan de Visser

met de Brijegantijn gen:t De Adriana Jacoba, van de Heer Pieter Anneas.

de win, groot 200: Lasten bemand met 15: burgers, 5: mooren en 4: slaven als

mattroosen, gemonteerd met 5: stukken Canons; 12: p:s snaphanen en 12:

houwers, mede brengende van Batavia 40: Leggers arak en eenige kasten

met vaderlandse provisien; en van Joana 80: Cojangs rijst, 100: Corg: kleedt:s en 5000:

Chineese Planken

Den 20: Junij 1787: retourneert denzelve van hier over Maccasser naar Batavia zijnde

bemand en gemonteerd als vooren

d=o

Komt van Samarang den Chinees Liem Kieko, per de Biegantijn van den

Chinees aldaar Tan Beenko, groot 180: Lasten en bemhand met 10: Chineesen

en 38: Javaanen als mattroosen, gemonteerd met 10: Canons, 4: Donderbussen, 6:

snakh=n en 6: vatjes kruijt; tot Negotie aanbrengende 80: Cojangs Rijst 10: d=o poeloat

20: l=o Zout 10: Corg:s Jav=s toebak 250: Corg:s Jav=s Kleetjes, en 25: balijs olij

Den 23: Julij 1787: retourneert denzelve van hier naar Samarang bemand en gemonteerd als boven

Arriveert alhier van Samarang den burger Willem Hendrik Piel met, de

P=

Pantjalling gen:t De Anna Maria groot 18: Lasten, bemand met 1: Europees

20: Javanen en slaven, zonder eenige ammonutie mede brengende 12: kassen

bier, 5: stukke Lakens 4: Corg:s zijde patholen, d=o Cust Lijwaten in z:t 20: d=o

Jav=s kleetjes en van Grisse 20: Cojangs rijst:

Den 24:

Maart 1787: onderneemt den Eigenaar de reise naar Banda, bemand met 16: koppen

en neemt mede ten handel 10: rollen mantelstof inz:t 12: d=o gaas, 4: p:s guinees, 3: p:s Susio

Linne, 12: stel paarde Leijsses, 6: stux Lakens in z:t 1: kist voor Maccasser en 10: Corg:s

Jav:s Sarongs; dog komt den 31: d=o van een verlooren reis te reug. en retourneert.

Meij daar aan met bovengem: Negotie goederen over Maccasser na Samarang

Den 5.

komt van Batavia over Java alhier ter rheede den Chinees Oeij Poetho„

8: Januarij

met

A„o