closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3:

2

den

14

ruijt Reekening van de

Benjallang de Piem, begonnen

Van den 22: Maart tot Ult=o Aug=s

A=o 1707

Dagen Manden - en waarde Schooten voor zijn gedaan

lb: buskauijt

23:

Maart

6:

Blaasden de Stukken en Dreijbassen af

10

do

26:

4:

2: schooten â 3: lb om Boegzeer voor Hila

d=o

J=o

28:

_=o

2: _=o 3:

4:

1:

d=o om te vertrekken„

Maij

2:

1: Schoot 3:

d=o

15:

visenteerden de stukken bevonden 4: â 3: lb

en 2: â 1: lb Tat en bedorven

Somma

22½:

/:was geteekent:/ Johan Scholts.

Heeden den 25 Augustus A=o 1787: Compareerde

voor

de vaceerende Leeden der Maand present mij secretaris den gezaghebber van

de Pantjalling de Willem Johan Scholts aan dewelke deze kruijt reekening de

novo en bij forma van Recollement voorgehouden sijnde daer bij ten allen deelen

is blijven pertisteeren doende daer op den Eed in debita forma onder het

op steeken der twee voorste vingeren sijner Regter hand en het rutsten der

woorden zo waarlijk helpe mij Pod Almagtig: /:on„

„derstond:/ Aldus gedaan geresolleert en beledigt ter ordinaire Raad

kamer van Justitie dato voor voorsz. /: was geteekent Johan

Scholts /:lader :/ in kennis van mij W: Schouten sicret=s /:in margine:/ ons

present. P: Wolsgaard en F: Ostrowskij

5

VVan