closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Mij /:geteekend:/ W=m:/ houten fec„s: /:onmargine:/ Ons present /: geteekend:/ P=r

Wlsgaard en E=r Ostrouwskij

Kruijt Reekening van de Penjalling de Victoria Begin„

„nende van Primo= October A„o 1705. tot ultimo Augu stus A„o 17865

aer khlij

Bukaunt

Daagen, Maanden en waarde voor zijn gedaan

6

den 29: October Blaasden de stukken en Draaij Bassen af

2

20: November 2: schogten om 4: vaartuigen agter Poeloe Goffor

3:

Maart

halden de stukken en Draaijbassenasen bevonden braren tot k:

6:

12.

wat en bedorven

op de Tog: na Aaroekoe

Maij

Der

3.

2: schooten om Boegzeer vaartuijgen van Paroekoen

8

6:

dito

L: voor de Negorijen Remoem en Cabouw om

3„

Boegzeer vaartuigen Berreest zijnde omn tegen hetrie saam te drijven

5: Schooten onder Poeloe poppo voor 7: Boegzeer vaartugjen

dito

12:

412:

18.

dito

2: Jin het gaf van Soorter om bezeer bevreest

3.

om binnen getrocken te worden

Op de Togt na Pawaij

1p:s Iulij Baalden de Stukken en Draijbassen af

5:

3:

29: dito 2: schooten agter Zoeloe Ratoewe om boegzeer van Zawalij

19: Aug:s 1: schoot om Boegzeer vaartuijgen ontevertieke van Sawaij

1: /½:

24: dito Zonder Lesebata op 1: vaartuig met scherp

1:

7: optemb: halden de Sutkenen Draij baspen afen bevonden

3: a 2 lb en 2: â 1 lb: Caliber Naken bedorven

5:

Rondscherp

3

Somma

52:

/was geteekend:/ Jan Lievense

den