closeTerug naar inventaris

Transcriptie

787:

4

Maij

113

P=r Transport

Rd=s 700:

13

wengens verkoop

van een Chialoup door den wel Edele Agtb: Heer Johan

Adam Schilling opperkoopman en secunde deeses Gou„

„vernements aan den Chinees Ian Ako voor rd=s 1400:

70

de

Somma

20

15.

770

Waarmeede inhoope van aan de zeer g’eerde intentie van uwel Edele Gestrenge

Groot Agtb: voldaan te hebben wij met de meeste voneratie ons noemen /:onderstond:/

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer /:lager:/ uwel Edele Gestrenge Gicot Agtb:

onderdaanige en trouw: schuldige Dienaaren /:was geteekent:/ P:s Wolsgaard en Pre„

F: OStrduskij /:in margine:/ Amboina aan ’t Casteel Nieuw victoria adij ult=o Augus„

„tus A=o 1787: /:lager:/ in Cassa overgebragt door /: geteekent:/ W=m Schouten

J Van