closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1786

1787:

9ber:

26

21: Decemb:

24: Januarij

d=o

d=o

25:

d=o

25:

30

d=o

30:

d=o

30.

d=o

3: Febr:

d=o

7

14: Maart:

1: April

d=o

24:

2. Maij

d=o

Wegens Verkoof

152

e=r

Transport

van een Huijs door den gew: Secretaris Hindemeth als Leques„

ter aan den Boekhouder en Risident te Manipa Cornelis

36:

Hendrik van Capelle voor rd=s 720:

van een ooussang gen=l Fawiere door den geweesen Secrt=l Hindemeth

als sequester aan den capitain Lieutenant der Bur„

4: 10-

gerij Gabriel van Hoven voor rd=s 80:

van een Huijs en Erff door DE: Koenes als van dumeester aan

30: 12.

den Hospitalier Lodewijk Hoedt voor rd=s 605.

van een Huijs en Erff door DE: koenes als vandumeester aan

den Meesterknegt der Huijs Timmirlueden Rabe voor rd=s 565.

28: 12.

van een Doussong gen=t Waringen door den Jnlander van de Nogarij Ha„

„tive aan den Lieutenant Militair Johan Michiel Berner Voor rd=s 25:

7

1

van een Doussong gen=t uitolugt door de Heer Martens aan den

Leuitenant der Arthillerij Strick voor rd=s 100:

5

van een chiampang door de wed=e Bruijns aan den Burger Ioseph Paul voor rd=s 200:

10

van een Erff waar op een Gabbe gabbo Huis door den Secrt=s van mees„

„teren aan den Hospitalier Lodewijk Hoedt voor rd=s 14:

33

van twee gabbe gabbe Huisen door den secret=s van wesmiesteren aan den

serg=t in ’sComp=s dienst Michiel Jansz: voor rd=s 174.

8:30.

van een stuk Land door den Burger Nicolaas Macquelijn

aan den Liutenant der Burgerij Twijsel voor

rd=s 100

5:

van een Doussong gen=t Hijer kekasch door Johanna Philip

aan den soldij overdrager Eijke voor rd=s 130.

1: 24:

van een Chiampang door de wed=e knop aan den Moors Burger

Palim kiat voor rd=s 250.

12

24

van een Huis en Erff door den Predikant Johan Coendraad Feij

aan den p=l Eerst Clercq Arie Coomans voor rd=s 1600:

80:—

van een Huis, en Erff door den Capitain Militair Sabriel Nicolaas

van Queieke aan den onderkoopan en winkelier wijnand Jok

„hannis de Bourghelles voor rd=s 4000.

200:—

van een Thuin door den onderkoopman en winkelier wijnand Jchan„

nn de Bourghelde aen den Nudikan t Jehan Coeneroad Heije Aor t .

75:

van een Huis en Erff door de Chinees oem Loeilang voor rd=s 1a0r: - -

1000-

50:

Transporteere.

Rd:o 1700:1.

2

1787:

4