closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18

Rapport van de kerk en School Staat d A„o 1787

Berigt van het Dieptreden van het schip ouwer kerke bij vertrek.

Rapport van de rigtige visitatie dat 'er geene specerijboomen in den

tuijnen gevonden zijn den 30: April L:2.

Berigt van idem op Hoetoemaerij

Berigt op Hussanire en Latoehalat

Billet tegen het uijtroeging der eigen aanplanting van

specerij boomen door Negorijs verlaters

d’ dato 27:' Maart L:2:

Nieuw victiria den

Amboina in’t Casteel

15 Junij 1787.

P Brus

Pats