closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

120

van zyind Hog Eailueca:

Den Hoog Edelen Gestrenge Groot Agtbaaren Heer

Willem Arnola Alting.

gouverneur generaal

Beneevens

Den wel Edele Gestrenge Heeren Raden

van Nederlandsche Indie

Hoog Edele Gestrenge Groot Agt

„baare Heere en

Wel Edele Gestrenge Heere

Dit schip de regotie op den d:' der laast verweeken

maand februarij alhier g’arriveert zijnde is teij„sten van

het ingeladen ontlost en wij depecheere het zelve, inge=

„volge uw Hoog Edelheeden, zeer gerespecteerde ordre

thans na Banjermassing, onder onse geleijde letteren

aan