closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan de Residenten aldaar /: in Copia deezen ingeslooten

Lading Peeper in te neemen.

wij geeven ons de eere uw Hoog Edelheeden daar van

zo wel eerbiedig kennisse te geeven als dat wij, mits de

geringe quantiteijt Nagulen beslooten hebben daar

voor een apart hok in het schip Ouwerkerk te vervaardi„

„gen en, dien kiel daar meede naar Sourabaija te la=

„ten reijs voeren, ten eijnde en overige ruijmte aldaar of

op een der onderhoorige residentie met javase producten

verder vollade worde.—

Voorts om dien kiel niet nodeloos aan te houden, maar op

den gewoonen tijd te depecheeren ende voorjaarsche advisen

even als in A=o p=o met de particuliere Barcq de Adriana

Jacoba, gevoerd werdende door den Capitain luijtenant

ter zee Adriaan de visser uw Hoog Edelheeden reve„

rentelijk aan te bieden.

wij bevrijmoedigen ons wijders in deesen te Couverteeren

de onkostreekening ten laste van het schip de Negotie.

groot ƒ587: 15: 2: terwijl wy ons met alle hoog agting

en veneratie onderschrijve /:onderstond:/ wel Edele

Gestrenge Groot Agtbaare Heere en wel Edele

Gestrenge Heeren :/lager:/ uwel Edele Gestrenge

groot Agtbaare onderdanige en zeer gehoorzaame

Dienaaren