closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

Dienaaren /was geteekent, A: de Bock J: A:

Schilling, C: u: Schneider, A: L: van Hamel

W: J: de Bourghelles en K: Koenes /:inmar=

geene:/ Amboina in ’t Casteel Criouw victoria

den 30. April Ao 1787:

Accordeert.

JJ: p