closeTerug naar inventaris

Transcriptie

123

Sourabaja

Her danE Heer Anthonij Barkij

Opperkoopman en gezaghebber over

Javas Oosthoek

nevens

Den Raad Aldaar

Erntfeste, Voorzienige Discrete

Mits den gevingen inschuur van garissel nagulen in dit Jaar, 700

hebben wij nodig g’oordeeld om het schip ouwerkerke beladen met

132:' 289: ponden of 240 28/0: Bharen van die specerijen in een appart hok

wel afgesloten en verzeguld, benevens nog eenige onbekwame Canons

mitsg„s Ronden Lang scherp tot ballast dienende onder geleide dezes, die

dieptreed, voor 18: en agter 19-: voeten volgens het inleggende rapport

na Sourabaija te depecheeren ten einde bij uw Ed: of op een der resi„

„ventien langst Java met rijst of andere producten verder volladen

en daar mede de reijse naar Indias hoofdplaats voortgezet te wor„

„den

waar meede na vriendelijke groete blijve /:onderstond:/ Ernt„

„feste