closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„feste voorsienig be Discrete /:lager/ uwelEd: dienstvaardige vin„

„den /:was geteekend:/ H: de Bock, J: A: Schil„

„ling, J: U: Schneider, A: L: van Hamer

W: J: de Bourghelles en K: Koenes

/:in margine:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw

Victoria den 25: Maij 17873

Accordeert

en