closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

124

Aan zijn Hoog Edelheijd.

Den Hoog Edelen Gestrengen groot Agtbaren Heer

D„ Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

Beneevens.

De Wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Jndie,

Hoog Edele Gestrenge Groot Agtbare Heer

Een

Wel Edele Gestrenge Heeren.

et schip de Negotie op den 9:e febr: 2L: en Ouwerkerk op den

13: daar aan behouden alhier gearriveert zijnde, hebben wij

die kielen ten spoedigsten van derselver meede gebragte la=

„dingen laaten oontlossen en den Eersten navolgens uw

Hoog Edelheeden veel g’eerde ordre, ter inneem van een lading

Peeper na Banjermassing onder onse geleijde letteren aan

den Residenten aldaar deesen in Copia versellende op den