closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

En voornoemden bodem Ouwerkerk welks dek blijkens nee=

„vens gaande Rapporten gewaterd en digt bevonden is, hebben

wy in een appart hok door twee Justitieële leeden gevisiteerd

afgeslooten en behoorlijk navolgens deese geconverteerd kap

„port en afdrukselo der Cachetten versegeld, mitsg:rs bij den

Capitain ter zee Pieter Hartman thans dien Bodem.

commandeerende na zijne betuijging in onse verga=

dering, droog goed gecondicineerd en met een ruijm

gewigt ontfangen, doen beladen met

132289: lb of 240 2/0: Rhaaren Garrioffel Nagulen

61: oliteijten in twee kisten

500: Lignum Sassavras

342: Hartshoorn in bossen

502: Moer Nagulen in 5: stroo zakken

1000: Geconfijten Moer nagulen

3000: Zagoe Borneo in 48: dubbelde lume zaken.

De onbequaame ammunitie goederen welke zo hier, als op

de onder horige buijten Comptoiren, nodeloos per restant geloo=

„pen hebben als.

1: p=r Metaale Canon van 6: lb: Caliber

d=o

d=o

1:

de

4:

d=o

1:

d=o

d=o ¾:

6: Bommen van 5 d=m

55: mortiers granaten van 3: â 4: d=m

3: ijzere Canons van 18: lb= C=t

d=o

7:s d=o

„. 12: „.

6: p:s