closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§12: En daar het getal der vrugtdraa„

intusschen in onze zorge steeds gevestigd om het be„

„paald getal vrugtdragende Boomen niet te boven te gaan

„gende Boomen geduurende het

zo als uijt ons voorjarig schrijven Consteerd

laatste Jaar wel met 7274: stuks

boven de bepaaling en met 26579.

boven dat van ’t voorige Jaar 1781

is aangegroed heeft deese zo spoedi„

„ge vermeerdering uwe opmerking

met reeden maar zich getrokken

zijnde het ten uijtersten noodzake„

lijk, dat het voorzeijde getal weeder

hoe eer hoe beeter op de bepaaling gebragt

worde

§13:

voor het overige zullen wij berusten

in de reedenen welke door uE in der„

„zelver missive van 5: November 1783

bij gebragt zijn ten betooge dat de Buij

„ten gemeene vrugtlaarheijd van de

Nagul boomen niet aangemerkt kan

worden, als een natuurlijk gevolg

van de meerdere ruimte, welke aan

’t geboomte, door de uijtvoeijingen wierd

geveeren, en waar omtrend eenige be„

denkingen zijn gemaakt bij 54: van

onsen Generaalen Brief van den

Jaare 1782:

het teegendeel vindten aanzien aan de vooten Boomenslaat § 14: Het tegendeel van het geen, zo als

die

we zagen