closeTerug naar inventaris

Transcriptie

152

dat men zal hebben voorzien, in dien„

„de opgave des weege aan de Minis

„ters na waarheid zij gedaan, doch

met opzigt tot het gebrekkige der

kruijthuijsen van welke dat aan

de oost kant gezegd word op een ge„

dempte modder geagt zeer onvoor

zigtig of onkundig te zijn aange„

legd moeten wij hoopen dat door

het vernieuwen en verhoogen van

de vloeren dier gebouwen aan dat

gebrek eeniger maate zal zijn te

te gemoed gekoomen, en dat het

kruit in dezelve als nu teegen

het beverf beeter zal kunnen bewaard

worden terwijl, zo men onderstel

„len mogt, dat de beschrijving van

de vogtigheid der voorzeide kruijthuij„

sen niet zij vergroot om hier door

was mooglijk ’t gedrag van den ge„

weesen opziener, en allen, die het

zelve had aangegaan, te verschoo„

nen, wij als dan op nieuw de on„

aangenaame geleegenheid krijgen

om de Maatschappij te beklagen over

de agteloosheid, en groove onkunde

waar mede zij inwerken van zoo

veel