closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de gestelde ordre op de Conservatie van het Buskruid wor

met eene assidue attentie /: naar maate het weer in dit

vogtige Climaat zulx toelaat:/ g’observeert.

om de klagten tegen de vogtigheijd der kruijthuijsen voor te

koomen is alhier een nieuwwerk naar het plan van den

Bouwmeester g’eerigeert, dan of het zelve aan de verwagting

voldoen zal moet de tijd leeve, en dus hoopen wij Hun Edele

Hoog Agtb: bij een volgende geleegengheid desweegen nader

en omstandiger te kunnen informeeren.

521

§ 27 En nadien bij de uijtkomst als nu is

gebleeken hoe slegtsmp; de orders op de

visitatie van het Buskruijt in

acht zijn genomen, en zulks op een

tijd, dat de omstandigheeden eene ver„

dubbelde oplettendheid daar omtrend

vorderden zo verwagten wij, dat in't

vervolg gezorgd zal worden voor de

stipte uijtvoering van het geen bij

deese geleegenheid als een wet door

de Ministers bevoolen is, ten einde

het Hoofd der Arthillerie, in dien

het weer zulx toelaat alle twee

maanden het Buskruijt der„

bezigtigen en keeren, mitsgaders

ten eersten opgeeven 't kleinste ge„

„brek ’t welk aan het zelve bevon„

den mogt worden.

Onder de oorzaaken waar aan

het voorzeide bederf van ’t bustruu

is toegeschreeven vinden wij ook

gewag gemaakt van de vogtigheid

der Kruithuijsen en van de slegte

gesteldheid der kisten waar in

het kruid had geleegen.

Jn het laatste vertrouwen wy

dat