closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onder het Hoofdeel van

§16 Scheepen en Vaartuijgen wet in de

bedeeling van de aankonst van de schee„

„pen dl Negotie en ouwerkerk

eerste plaats te bedeelen, de aankomst der scheepen de Negotie

en ouwerkerke op den 8:e en 13:e Februarij, eerstgemelde Bo„

dem dieptreedende voor 16: en agter 17¾: voeten en Laastgem:

voor 21: en agter 22:½: voeten, waar van de berigten neevens die

van de Watering, almatting, versegeling van t Specerij hopaf

bij vertrek derzelve zijn de berigten van

’t specerij hok, de watering afgmaking en

dieptreeding enz: meede afgezonden

druksels der Cachetten van de Htuagie der Ladingen dieptree„

den bij vertrek van hier teeds afgesonden zijn

het Eerste is op den c=d na Banjer- P 17:

Wij hoopen dat bij de deese kielen: waar van den eerste op den

„massing en het andere op den 25: Meij l: C:

over Java na Batavia gedepecheert

p: Meij onder onse geleijde letteren van den 30:e April L L: over

Banjermassing en Laastgenoemde onder geleide Letteren van

den 25:e Maij over Java gedepecheert is ramp vrij de teijde

sullen volbragt hebben en ter hoogdeplaatse g’arriveert zijn

wij betuijgen onse verpligting, voor de toegesondene Pantjalling

dank betuijging voor de toezen. § 18:

„ding van de Pantjalling de willem.

de Willem die bij aankomest mnoevolgd UW Hoog Edelens

welke voorsanda waa gedectineerd, aoch gerespecteerd bevel, gedistineerd was, om na Banda ter leen

om eijgen verleegenhebjd aangehouden geworden

te zenden; waar van wij egter hebben moeten afzien; mits eij

„gen gebrek en verleegenheijd; het welk te grooten is gewor„

„den door dien de Chialoup Batavias Welvaaren /: welke

men is, om ’t gemis van de Chialoup 19„

Batavias welvaren in verlegenheijd

in de maand, November met een Lading van 50: Lasten

rijst en 3: Lasten zout, ter assistentie van ’t Gouvernement

Banda

de

8o0

do

tbeu

nopens

„ijeere