closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sentimente te avoueeren en uw Hoog Edelens in Considera

„tie te geeven, dat de Pantjallings in deese Provintie en dies Vaar„

waaters, van het nuttigste gebruijk, en van den meesten dienst

de pantjallings zijn in deese Provin

zijn; zo tot het doen der gewoone bekruijsingen als den over„

„tie van den meesten dienot

„breng van de Benodigtheeden na en afhaal der Producten,

van de buijten Comptoiren.

§ 25:

Het verder aangehaalde, weegens het nut in dienst in deese

ook een barcq van 90: â 100: voeten lang

met een lastpoort voorzien.

Provintie van een groote Barcq van 90: tot 100: voeten lang

voorzien van een lastpoort, aan wederzijde moeten wij eeven

gereedelijk toestemmen, alzo een vaartuijg van deese Charten

ten uijterste noodzakelijk is, zoo tot den afhaal der hout„

zoter afhaal van houtwerken als overbreng„

werken van Boura, als tot den overbreng van een naam„

van ontset voor de Nabuurige gouvernementen

„waardig ontset na de na buurige Gouvernementen, Banda„

Ternaten, en Maccasser, gelijk dit de noodzakelijkheijd

en ondervinding in de Jongste twee Jaaren, omtrent eerstgem

Provintie heeft bevestigt.

5 26:

Wij durven overzulx uw Hoog Edelens miet ge„

men kan geen bequamer vaartuijgen

uijtdenken, dan deeze.

rustheijd verzeekeren, dat wij geen bequaamer Vaartuijgen

reedenen ter bevertiging van dit Legorieten dienste deeser Provintie hebben kunnen uijtdenken en wij

voegen in eerbied hier nog bij, dat een Barcq van de genoemde

groote met Pantjallings, alhier volstrekt noodig zijn, ter„

„wijl de onkosten tot het onderhoud van deese Barcq: zo

Wij

A

Zes

de

en

aan

de

n

den8.

„der