closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Javaanse zeevaarende, zal niet alleen door ons nauwkeurig

in agt genoomen werden, maar den Equipagiemeester is teffens

gelast, deezi zeevaarende die alhier dienst doen natijds expiratie

tegens andere welke nieuwlijks aankoomen, telkens te verwisse„

len.

§ 31:

Men sal officieren in slands dienst/

eene officieren die in slands dienst zijn zullen bij verscheywing

niet in Comp:s dienst aanneemen

van oorlog scheepen in sComp„s dienst aangenoomene Werden

§ 32:

En de gestelde ordre omtrent de Moorsche zeevaarende, zal men

de ordre nopens de Moorse zeevaaren,

de zal men oplettend zijn.

met alle oplettendheid agtervolgen.

§ 33:

Ian Vier Baliers en een Javaans mattroos / die Zeedert

Aan vier baliese en een Javaans Mat-

„troos, heeft men vergund hier te blijven

eenige Jaaren op de Werf alhier hebben dienst gedaan:/ hebben wij

op hem verzoek en op den voordragt van onsen Equipagie„

meester vergund, in deese Provintie te blijven dienst doen.

§34:

De Ladingen door de Scheepen de Negotie en ouwerkerke

de uijtgeleverde ladingen staan in

de Resolutie beschreeven.

mitsg„s de Pantjalling De Willem aangebragt en uijt gelee„

vert staan in: het breede beschreeven bij onse Resolutien van den

26: April en 11: Maij, waar bij insgelijks de bevindingen g'in„

en de bevindingen daar bij g'’insereert

„sereert zijn welke aanwijsen, dat de scheeps overheeven van eerst„

gem: bodem na de orderen na aftrek der gepermitteerde sipillagie

de te veel en te min uitgeleverde, zijn de

gecrediteerd zijn, voor ’t meerder uijtgeleeverde

scheeps overheeden gecrediteerd en gedebiters.

als

850: lb: