closeTerug naar inventaris

Transcriptie

M.

in

2: spanzagen te min, zijn tegen 2: andere

2: le min uijtgeleeverde Spanzagen hebben wij tegen 2: meerder uijt

gerescontreerd.

geleeverde schropzagen, laten rescontreeren.

§ 35: Op de Lading, van de Pantjalling de Willem is niets te

de lading van de Pantjalling ae

willem is wel uijtgekomen

te marqueeren gevonden.

536

'taandeel van de overleeden Capit=n,

uijt aanmerking van het overleijden van den Capitain ter zee

van der goede heeft men door zijn

gemagtigd=e in Cassa laten betalen.

Nicolaas van der Golde, hebben wij insteede van de ordre

zijne reekening voor het minder uijtgeleverde te belasten, zijne

gemagtigbens de betaling alhier in Cassa:/ zo ver zijn aandeel

en een derde gedeelte den Capt=n luijt=t

betreft / opgelegt: en de Belasting op reekening van een derdo ge„

Hartman op reekening belast

deelte voor den Capitain Luijtenant Petter Hartman al„

„leen doen stand grijpen

§ 37:

Op den 26: April onsen Hoofd Administrateur te kennen

bij de bevinding op de uitgeleverde la=

ding van de zilvere Leeuw is eenige

abuijsen ontdekt.

geevende, dat bij het Confronteeren der Rapporten van den Generaale

opneem onder ult=o Augustus L: L: tegens de restanten der Negotie

Boeken ontwaard is dat bij de bevinding op de uijtgeleeverde

Lading van het schip de Zilvere Leeuw, eenige Abuijsen inge„

Hoopen zijn, die noodwendig ge„ddresseert dienden te worden.

de overheeden zijn op reek: te veel belast

§ 38. Ingevolge van dien zijn de overheeden van gew: Bodem op reek: van

voor 100: kan Arak, en te veel gecredikeerd

voor 9099: lb: Rijst.

soldijen te veel belast voor

100: kannen Arak apij en daar teegen te veel gefreviteerd voor

veroorsaakt door tel en schrijff fout

9099: lb: Rijst veroorzaakt door Tel en schrijf fouten bij het Copieten

der

ope

den

bidaer

gene

in een

sijn3.

de Ge

3. te

men

beter.