closeTerug naar inventaris

Transcriptie

i

„74

a

id

den 28: Febr: bij een berigt zijne gedagten nopens dit gebouw

heeft aan den dag gelegt ingevolge van het welke dat kruijthuijs

aan verscheijde defecten laboreert en dewijl het zelve zo wel

in de Resolutien is g’insereert als de weder legging van van

Guericke onder de Bijlagen overgaan en wij rond borstig

bekennen moeten, geene kundigheeden genoeg te bezitten; om

daar over te oordeelen, zoo neemen wij de vrijheid ons daar aan

men refereerd zich aan de Papieren die

te refereeren en UW Hoog Edelens tot dezelve over te

overgaan.

Wijsen.

§ 120:

Intusschen bewaarheid de ondervinding van tijd tot tijd,

hoe qualijk de Comp: in de erectie der

kruijthuijsen word gedient bewaarheid

tot ons gevoelige smerte, hoe qualijk de Comp: in de erectie

de ondervinding

der kruijt huijsen gedient is geworden.

§ 121:

Het oude maguazijn aan de oost kant afgebrooken zijnde is

het oude kruijt maguazijn is in een

nieuw gebouw verandert.

in een geheel nieuw gebouw bestaande in drie verwulfde

vertrekken verandert, en in ’t najaar zullen wij Hoffe vinde

doch hoe zich het daar in geborgen

met zeekerheijd te kunnen bedeelen, hoedanig het kruijt dat

kriit houd kan men nog niet bedeelen

daar in geborgen is zig houd; te meer. daar mits de gemaa„

te swaarigheeden door den Lieutenant Streck, het opzigt

der Administratie over het daar in zijnde buspoeder, door den

opzigter der werken van Quericke is aan vaard

§ 122

Het kruijt maguazijn aan de west kant, niet teegenstaand

of schoon alle gemaakte pricautien

voor het maquazijn aan de westkand

daar in gemaakte nieuwe stellingen en de precautie, om

is het kruijt daar in meede aan bederg

onderworpen

het kruijt in vaaten insteede van kisten te bergen doet ons

egter

10

dat

wan