closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„34

4

id

/:propositie van dezelve om een pan om over het nieuwe kruijt Huijs een panne dak te leggen

„ne dak:/ over te leggen.

om reeden het een enkel verwulf en zeer vlak gebouwt

is.

§ 126: En Vertoonde bij een Berigt dat bij de proef neeming eén naam„

31900: lb: kruit dat de proff niet

hout wierden ontdekt.

waardig quantiteijd van 31900:–: lb: Buskruijt beneeven

de gestelde proef slaande ontdekt was.

§ 127:

van de ze quantiteit zijn 19000: Ponden die van 20: tot 59: voeten

19'000 lb: ter hermaling waerdigen

hoog slaande hermaling waardig g’oordeelt dog 12900:- lb: ten eene„

12900: als bedorven opgegeven.

maal als bedorven en onbruijk baar opgegeeven.

§828: Eerstgem: quantiteijt Buskruijt is met het schip Ouwerker

eerstgem: quantiteit is reets overgezonden

ke reefs verzonden.

§ 129: En laast gem: parthij hebben wij door expresse gecommitseerdens

en laastgem: heeft men in zee laten werpen

en ten overstaan van twee Leeden uijt onse vergadering in ze

doen werpen. 4063: lb: zijn van de bedorven bevonden pardij,

5130:

4063: lb: van een restant van Ao 1784:

op winsten verlies afgeboekt.

op winst en verlies afgeboekt; alzoo dit een restant was

van 12900: lb: die in a:o 1784: tot het doen van salut schooten

met een aparte post bij de boeken ingenoomen zijn.

De overige 8837: lb: die ten eenemaal bedorven waren, durfde

§ 131:

8837: lb: als ten eenemaal bedorven

heeft men niet mogen laten afschrij

wij niet onderneeming op deeze reek: inselvervoegen af teschrij

„ven.

ven nademaal de Jongst ontfangene ordre, zoo van UW

wegens de daartegen bekomene or Hoog Edelens als die der Heeren Majoores in ’t Patria

„dris der Heeren meesters.

te