closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

181

Hier teegen zijn ingenoomen besluijt van den 19: 8ber A„o pa

1: Anker en

1: ijzere Canon van 2: lb: welke door het negorijs volk van

Hoetoemoerij opgevist zijn dog na dato onbequaam bevonden

Waar voor aan dezel„ 10: rd„s tot een douceur gegeeven is,

Den 27: Januarij

1. Rotting met Een zelvere knop

Reaalen 3: 27: aan oud zilver van 3: rotting knoppen, Het ten„

„dement of 2d„s Vijff geproflueert uijt den verkoop van

Een oude en onbijijkbaare schuijt van de Pantjalling de Willem

§ 166: uw Hoog Edelens gunstige approbatie versoekende versee„

H: H: Ed=s approbatie dientwegen word

keren Wij Hoogst dezelve, dat de order om niet ligtveerdig in

verzogt

het afschrijven van buskruijt te werk te gaan, met de meeste

accuratesse zal g’obedieeten worden.

§ 167.

De

Belastienden an Vergoedengen

:verlorene: Draijbat aan 3: perzonen

vevergoeding opngelegd.

door ons opgelegt zijn de volgendo

1: Metale draaijbas van ½: lb: C=r met twee Capitaalen advans

aan den Pattij van de Negorij Crieuw, een zijner oudstens en

Een zoldaat die volgens des fiscaals berigt schuldig bevonden

zijn, aan het verlies derzelve

1081: lb: