closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6: Parrings,

4: kopere Laad priemen,

2: staale kanon booren op voorjarige Lasten bij de Manipase Boek„

jes zijnde dit de Articulen welke den Vaandrig Schutse bij

de overgaave van de Post Sawaij te min heeft verantwoord dog vol„

„doende aangetoond dat dezelve in 's meesters dienst verbruijkt

en verlooren zijn

Den 19: Maart

1: overleeden Manslaaf op Winst en verlies

Den 13: April

1665: lb: Rijst op het Comptoir Laricque bij ongeluk volgens

verklaaring bedorven geraakt ingelijks op voorm: Reek.

Den 26: April

de ses maandige spillagie voor den Hoofd Administrateur

mits niet Exedeerende het gepermitteerde, zijnde het spek en

vleesch na de ordre in Cassa voldaan

Den 11:' Maij

1: Dreg Sw: 550: lb:

6: V=m Goemoet kabeltouw

1: dieplood van 15: lb:

22: vad=m loodlijn door de Pantjalling de victoria verlooren

meede op Winst en verlies.

Wiet