closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Velft

n Comp

182

aetenren e ven den WinsteM isen blijt t Vornane van„

de vermindering der lasten en accressement

waar op onse attentie bij aanhoudentheijd gevestigt Werd, den

der winsten.

raad in het Gemeen en den Gouverneur in t bijzonder, werden

alle het mogelijke aan, om met vrugt hier in Werkzaam

te zijn, en men vertrouwt bij gunstiger tijden gelukkiger te

zullen reusseeren.

Den Eerstgeteekende heeft om dit oogmerk te bereijken, de

§ 174:

de Heer gouverneur heeft alle nodeloose

restanten zo veel mogelijk vermindert noodeloose restanten / zoo veel mogelijk:/ vermindert en zal

op de besnoeijing van den omslag geduurig attent zijn

De Vermindering der Laaten van coope heeft zeeken weijnig

§175:

de vermindering der lasten in A„rp=s wass

beduijden gehad, dog wij hoopen van tijd tot tijd hier in beter

te

zeer weijnig, en min hoopt in het ver=

volg boeter te slagen.

te zullen slaagen insonderheid, wanneer het bouwen en for„

„tificeeten een eijnde neemt:

§ 176: Ingevolge de order zijn door de Eerste en weede Teekenaaren

de voor en na redanten zijn gecon=

fronteerd.

de voor en restanten geconfronteerd

Zoodanige ordres als betrekking hebben op do

§177:

Soldij Bocken n ar e

de ordres betrekkelijk de soldij boeken

zijn de soldij bediendens aanbevoolen

zijn dezelve aanbevoolen, inzonderheid is den Soldij Boekhou„

der ten ernstigete gelast, om de saldos te quaad bij de boeken

ten spoedigsten te vereevenen.

Voortaan