closeTerug naar inventaris

Transcriptie

502: lb: Moernagulen

3000: d=o Zagoe Borneo

500: d:o Legnum Casserras

342: d:o Hartshooms

6: d=o Olium Cassertus

30: d:o Cojoe Pietijen

25: d=o Coelij Lawang per het schip Ouwerkerk voldaan

kunnen geen meer moeknagulen op

zijnde het ons ondoenlijkt geweest meerder moernaguling

haatshoorenen zenden

hartshoorns te bezorgen.

§ 188:

Hoe zeer wij ons geztlijd hadden met eenige ontzet van

om ontzet van stuurlieden

stuurlieden; zoo zijn wij tot nog toe daar van ontstooken ge„

bleeven: het eijgen gebrek zal uw Hoog Edelens verhin„

dert hebben: dog daar onsen nood nu tot het uijtterste ge„

koomen is, alzoo wij tans geen enkelde dier perzoonen

meer aanhanden hebben zijn wij verpligt de sterkste

word gesoliciteerd.

olicitatie te doen.

§ 189

uw Hoog Edelens aanbiedende onsen Provisionel

insertie van den p=l Eijsch.

len Eijsch voor ao 178.7/9 bestaande in

Den vertier Rest:

Eijsch Eijsch

en 5: Jaten intboek, onder

vior voor

Nagissing

door den jaar van ps Maij

d:o d:o

van Cormana: Leijwaten

anderen 1786 pel 1787:

1700: 1709

1790:

p:r cb: V=e sen

pees

pak:

pak

pakk:

P„s 1314: 203:

6:

6: Pak: Tuinees bruin blauw 3: zoort portonovos

801½: 192:

235:

6:

6:

6: _=o gem: gell: 3: Jaggernaik p:r

309:

2:

2:

2: : _=o d=o ruwe 3:

verte

8

33