closeTerug naar inventaris

Transcriptie

berig„

te

183

§ 783:

D

Bij eenige mogelijkheid en na muts van het gewas zal

na mate van het gewas zal overzending van 4: â

5000. lb: moernagulen voor Japan voldaan werden.

men tragten aan UW Hoog Edelens begeerte in de oversending

van 4: @ 5000: lb: Moernagulen voor Japan te voldoen.

T 184.

De oorsaak waar om wij in den voorleeden Jaare geen Bus„

reedenen waarom in de p=l geen kruijt g'Eijscht is

kruijt konde Eijschen is uw Hoog Edelens niet in het oog

gevallen, want daar wij mits de afbraake van het kruijt Magu

azijn aan de oost kant, reets gebrek aan berg plaats hadde en

toevlugt tot de Buijten wagt in het Hoorn werk moesten

de bedugting voor de berg plaatsen heeft

neemen een plaats waar voor wij onse bedugting te kennen

daarstoe aanleijding gegeven

gaeven heeft ons alle vrijheid benoomen, om meerder Bus„

„kruijk te Eijssen.

En wij durven als nog nauwlijks tot den Eijsch overgaan, voor

§ 185

men durff als nog niet tot den Eijsch

overgaan.

en al'eer wij verseekert zijn, hoedanig het nieuw g’aigeerde

kruijt huijs zal uijt vallen.

Beven onsen bijst 14: Packem met witte Tuineesen vo llhaen

§ 186:

men had gehoopt meerder blauwe Lijwa„

zijnde hadden wij wel gewenscht insteede derzelve wat meerder

„ten te onfangen

blauwe Lijwaaten ontfangen te hebben, dog van deeze Lijwaken te

vooren heefs melding gemaakt hebbende zullen wij hier meede

Hilswijgen.

In voldoening aan den Eijsch uwer Hoog Edelens hebben

§ 107

op den Eijsch H: H: Ed=s is reets met ou=

wij

werkerk voldaan

1000: lb: geconfijte moernagulen.

502: lb