closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zig om een aanmerkelijke Extirpatie te doen, met den

merkelijke extirpatie aldaar gedaan

Bouros Resident Mazel geconjungeert, en zamen

de visitatie rondsom het uijtgetrekte Eyland Boura

gedaan en hun togt is zoo wel gereeusseert, dat den

eersten.

1583: vrugtdragende

3978: Half wassend

Dn 263 Jonge of te samen

7124: en den laaste.

2977:

vrugtdragende

1783

Halfwassene

Jorge ofte samen.

Din

5059.

Egte Noote musschaat Boomen dan Wel, in ’t geheel

buijten een over groote parthij wilde Specerij boomen uijt

12383

geroeijt hebben en de vrugten daar van door het vuur

vernield.

Wij vertrouwen, dat dese verrigting UW Hoog Edelen

§ 277

vereijscht nog nader visite.

goedkeure zal verdienen zullende den Eerst geteekende

bedagt zijn, om meerder zulke visitaties te laten doen.

Saparouas Hoofd Blondeel door den eersten

§278.

onder de kliine Hongij

Teekenaar het doen der kleijne Hongij en een Extirpatie

Togt onder zijn district op Ceram aan bevoolen zijnde

heft te rag moeten keeren, wijl de Cerammers, uijt vre

zijn verscheide specerij bomen omgekapt

„se voor de pokken hem niet toegelaten hebben, aan

Land

af

dank

twee

insta