closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1: Mattroos

1:

Handlanger bij de Arthillerij

1: Pijper.

§ 303.

Daar en teegen zijn weeser uijt den dienst gesteld en

uijt den dienst gestelde persoonen

ontslagen.

2:

Hootemakers

1:

Huijs timmerman

2: Mattroosen

2: soldaaten.

§ 304:

n de volgende gechangieerd,

changementen

Een zoldaat tot Mattroos

Een Mattroos tot soldaaten

Een Mattroos tot derde Chirurgijn

Drie in curabele en

3: in curabele en 11: andere persoonen

tot

Elf mits tijds Expiratie verloste perzoonen die door geen

langer verblijf te annimeeren waren, zijn met het schip

na Batavia vertrokken.

Ouwerkerk vertrokken en bij onse Letteren van den 25:

Maij reets beschreeven.

§ 305

Vier Jong Assistenten hun verband uijtgedient hebbende, zijn, tot

bevorderingen.

absolut d:o bevordert

§ 306.

Vier zoldaten aan de Pen tot suppletie van de mankeerende

tot Jong Assistenten.

ee

11