closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 299

voor dragt van Bourghelles en Brust om be=

„stiging

§ 300:

Een vigilanter zergeant in ’t quartier geplaat

5 301

twee assistenten na Batavia verlost

§ 302:

in dienst aangenomen.

203

Wij bevrumoedigen ons derhalven, gem: Bourghel„

les en Brusz: ter obtenus van hunne bevestiging in

voorm: diensten bij uw Hoog Edelens op het gunstigste

voor te dragen.

Den zergeant Mandadoor in het slaaven quartier / Oh„s

Gerard„s Gosseling door zijn onagtzaamheid heeden tot

ergernis geevende, hebben wij daar uijt genoomen en ter dierst

presteering in ’t Guarnizoen geplaats, mitsg„s den vigilanten

Corporaal Hermanus Breemer onder bevordering

tot zergeant Manda door aangesteld.

De Jong Assisten ten Hendrik Hoolboom en

Fred=k Willem Progers, zijn vergunt, den eerste

mits tijds Expiratie onder behoud van gage, en den laaste

om dat denzelven geneegen is tot verkrijgen van meerder

kundigheeden na Nederland te vertrekken, met stilstano

zijner Winnende maand gelden na de Hoofdplaats

te mogen overgaan.

Door ons zijn in den dienst aangenoomen.

4: Huijstimmerlieten

1: Lademaker

2: Sootemakers

37: Zoldaaten