closeTerug naar inventaris

Transcriptie

206

eerbied en ontzag te noemen /:onderstond/ Hoog

Edele Gestrenge Groot Agtbare Heere

en WelEdele Kstrenge Heeren /:Lager:/

uw Hoog Edelens onderdanige en gehoorsame

Dienaaren/ was geteekend:/ A: de Bock,

A: Schilling, I: u Schneider, A: L: van Hamel

W: J: de Bourghelles en K Koenes /:in margine:/

Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria den

15: Iunij A=o 1787:

acccordeert

t is.