closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van de onderkoopmans qualiteijt en Gage:

„n van de eruwerte io on Een Jan den ordinair Vuurwerken Barend

te maccasser of elders.

Riso die versoek doet op Maccasser of

elders als Lieutenant in een Arthillerij administra„

in een administratie gesteld te worden.

tie gesteld te Werden.

Een van den Boekhouder Arie Coomans

versoek van de Eerste klerk om bevestiging

versoekende om zijne bevestiging in den dienst van Eerste

klerk, en

Een van den Boekhouder Willem Schouten

ook van den secret=s van Justitie om als even

welke meede om zijne bevestiging des secretaris van Juctitie

en Landraad versoekt:

§313.

Alle deze Requesten zijn in Originali onder de

dezelve worden Hl: H: Ed eerbiedig aan geboden

bijlagen dezes gevoegt en wij vereeren ons. uw

Hoog Edelens dezelve aan te bieden

§ 314:

Zoo meede de Copia onser Resol: Deedert den 26:ee

referte aan de resolutien

September d:o p.o tot den 11: Maij inclusive waar aan

wij ons op ’t eerbiedigste refereeren: terwijle wij deesen

voor het teegenswoordige besluijten, met afsmeeking

van Tehovas Leegeninge en bewaarende hand over

uw Hoog Edelens Jllustre perzoonenden

ons verstoutende ons

t slot

smaatschappijs dierbaare belangens, met de diepste

eerbied