closeTerug naar inventaris

Transcriptie

209

Dag Register gehouden

op de Hongij Reijse naar de

Comptoiren Lavicque en Mani„

„pa, item benoorden het Eijland Ke„

lang tot Poelo Tikus en van daar aan

de binne Cust van Ceram geleegen Post

Loehoe en voorts naar de bestemde Sa„

nirie plaats Pamahoe, vervolgens

oostelijker tot Camariang, mitsgaders

de onderhoorige Buijten Comptoiren

Saparoua en Haroeko, gedaan in At 1786

door den wel Edelen Agtbaaren Heere

Adriaan de Bock,

Gouverneur en Directeur deser Provintie

Amboina, aanvang neemende met

Woensdag den 18. October, Door den Heer Gouverneur des morgens

teegen Neegen uuren, na dat de vlag op de Admiraals

Corre Corre Borioa om 6: uuren was op gegaan, de Hoofden

van de verdere Corre Corren en orembaijen bij een geroepen

zijnde, stelde zijn Edele tot Leeden van de Hongij vergadering

voor, tot Fiscaal van de Vloot den onderkoopman en Secre„

„taris van Politie Wijnand Johannes de Bourghelles

en tot Leeden den Capitain Lieutenant Militair Tre

drik Ostrooskij den Opperchirurgin van het Casteel