closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Christiaan Hoffman den Lieutenant Militair

Johan Michiel Berner den Arthillerij Luij„

tenant Thomas Magnus Streck, item den Boek

houder en gesw: Clercq Fredrik Libregt Brust, den

Laaste als Secretaris van de Hongij teevens, geevende zijn

Edele vervolgens te kennen, van intentie te zijn, teegens

den volgende Maandag te zullen vertrekken; ter wijl voor

zijn Edele tot het doen van de Eerste monstering benoemd

waerde, de Leeden Berner en Streck, en tot de tweede med

„stering, de meede Leeven Ostronskij en Hoffman, verzeld

ton

1

van den Fiscaal en Secretaris, waar na de Boode in de Ma„

leidsche taale wierd voorgeleesen, het geamplieert Hongij

Placcaat, dat zo wel als de Resolutie van heeden, deese is

bijgevoegd nevens de zijlaas order en zijn brief

Donderdag den 19: dito wierden de vaartuijgen van de nodige Ammumi„

„tie en wapenen voorzien

Vrijdag den 20: dito wierden de overige Ammunitie en wapenen

over de orembaijen verdeeld en de Lijst daar van, als hier

agter gevoegd is, door den Baas der wapenkamer Botten

aan de Heer Gouverneur aangeboden; werdende ook des na„

„demiddags de Eerste Monstering en meeting der vaartuij

„gen gedaan, blijkens de bijgevoegde lijst

Saturdag den 21: d:o zijnde Randzoenen voor de vloot ontfangen en

over

C