closeTerug naar inventaris

Transcriptie

212

vervolgens wierden eenige preparatien gemaakt tot zijn

Edelens vertrek na Manipa, gelijk Hoogst denzelven

ook den nagt alhier doorgebragt hebbende, op

woensdag

den 2E: Dito; des Smorgens om zeeven uuren met het gezel„

„schap na boord vertrok, ten eijnde met de thans voorkomen„

„de gunstige geleegendheijd na Manipa over te steeken„

wordende de vlag door het fort met 21: Canon Schooten

gesalueert, en door de Corre Corre met 9: Schoten bevankt:

Het Laricques Hoofd Martens op de Corre corre

Bonoa tot bij de Laaij Baaij gebleeven zijnde, kreeg

van de Heer Gouverneur zijn afscheid, om na zijn Comp„s

„toir te mogen retourneeren, zeijlende de vloot onder„

„tusschen met een frissche O=t Z:d O:t wind naar Ma„

nipa, wanneer des nademiddags om 5: uuren af

en aan het gat van kelang, de vlag, van Een orembaij

met 21: schooten gesalueert wierd, en na dat dezelve

met een Contra salut van 7: Schooten bedankt was

verscheen den Manipas Resident van Capelle

met zijn Orembaij digte bij de Corre Corre van de Heer

Gouverneur, dog mits de verbolgen zee op dezelve niet

kunnende overstappen, depecheerde zijn Edele denzelven

weeder af na desselfs Comptoir, alwaar de vloet des avonds

om 8: uuren voor het Fort wantrouw ten anker quam:

Donderdag den 26: dito; met zons opgang, salueerde hete fort de Heer Gouver=

neur

0