closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gheb„

en

219

„bers van die Pantjallings, dewelke aanboord van de Corre Corre ver„

scheenen zijnde, ordre kreegen, om direct onderzeijl te gaan, na„

„mentlijk: de Victoria achter Manipa na Bouro om bij den

Hongij fiscaal de Bourghelles het extirpatie werk te doen

en de Delft, om na Poelo Tikus over te steeken en de vloot

aldaar in te wagten:

waarna de vloot met een favoralele Z: Z:d W:t wind, dis na„

demiddags te half vijf uuren overstak naar het Eijland

Kelang, achter het welke, in een klein inham genaamd Tatita

des avonds om 7: uuren op 8: v=m Landgrond de Dreggen wierden

neever gelaten.

Sondag den 29: Dito Des morgens om 5: uuren naar ’t gedaane zin de dreg„

„gen weeder tehuijs gehaald zijnde, schapte men langs de wal voor

bij het gat van Sole, Poelo Babie en vervolgens ’t Nassauwse

gat koomende eerst des namiddags om 8: uuren voor Assahoedij

op 13 v=m water ten anker, teegen den avond quamen eenige der

oudstens van Bonoa de Heer Gouverneur met desselfs arri„

„ve alhier Complimenteeren, dewelke op afvraage van zijn

Edele, of zij ook iets te versoeken of in te brengen hadden

van oeen beantwoorde, waarna zij hun afschijd kreegen:

Maandag den 30. Dilto des morgens, na dat de vloot zesn alkier van maten

en Brandhout voorzien had, wierden om 7: uuren naar het

gewoone