closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om de Heer Gouverneur te Complimenteeren en zijne op wag„

„ting bij zijn Edele te maken.

Saturdag den 28 Dito des morgens om 6: uuren, nam de Heer Gouverneur

van de alhier tot de Jaarlijkse kerk en Schoot visite present

zijnde Eerwaarde D:s Lomerdijk, mitsg=s de E: de Bour„

„ghelles en de Residenten van Manipa en Bouro

afscheijd, terwijl zijn Edele den Pesident van Capelle

demandeerde, om met opgem: Predikant Zomerdijk,

de Kerk en School visite op Bonoa bij te woonen en van

daar bij de vloot op Pamahoe te koomen, werdende de

Heer Gouverneur onder het zelfde Salut en Ceremonien

als bij aankomst, tot aan het Zeestrand geconduiceert,

en voorts in de kleijne orembaije overstappende, quam

zijn Edele op de Corre Corre Bonoa waarop ’t Zeen van

anker ligten gedaan en t fortres Wantrouw gesalueert

wierd met 7: Canon schooten.

De Dreggen thuijs gehaald zijnde, stelde de Cours na het

gat van Kelang, zijlende en scheppende langs de wal en quamen

door de vehemente sterke teegenstroomen, des nademiddags om

4: uuren eerst bij Poelo Loehoe, alwaar de Pantjallings

Delft en victoria nog ten anker lagen.

Alhier appoincteerde de Heer Gouverneur de Gezagheb„

„bers