closeTerug naar inventaris

Transcriptie

220

Des namiddags te half 5: uuren, wierd de vlag met 21: Schoo=

ten gesalueert van eenen van Bonoa aangekome orem„

„baije, dezelve weeder met 7: bedankt zijnde, verscheenen

daar op vervolgens op de Corre Corre den Eerwaarde Predikant ie

Zomerdijk en Manipas Resident van Capelle.

6„

Den eersten aanboord overgestapt zijnde, en naar afleggenget

van wederzijdsche Complimenten rapporteerde aan de Heer

gouverneur, dat de kerk en School visite, mitsg=s den

godsdienst te Manipa en Bonoa, naar den gebruijke be„

hoorlijk verrigt was, waarna gem D:s Zomordijk en

Resident van Capille gelast wierden, om met hunne

orembaijen de vloot tot Pamahoe te volgen, den eersten om

van daar langs de binne Cust, tot Amaheij, zijne reise te

kunnen vervolgen en den anderen, om de Sanirie bij te

woonen.

De wind een weinig bevaardergeworden zijnde, haalde men

de Dreggen weeder op en schepten vervolgens met veel moeij=

„te tot Assahoedij alwaar om 8 uuren des avonds, dezelve

weeder op 13: V=m zandgrond woerden toegelaaten.

Woensdag den 1: November des morgens Circa 4: uuren naar ’t ge=

„woone Zeijn schoot de Dreggen geborgen zijnde, schepte

de vloot langs de wal, dog moeste om 8: uuren, door de ve„

„hemente teegenstroomen en W: Z: W=t winden, dezelve voor

het

se