closeTerug naar inventaris

Transcriptie

koopman en Hilas Hoofd Smissaert en het verdere Hongg

gezelschap mitsg=s de Inlandse Regenten gerecipieert en ge„

conduiceert binnen het fort overburg, alwaar zijn Edele

door het opperhoofd voormeld, op een zilvere Schenkbord

wierd aangebooden, de sleutees van het fort welke zijn

Edele eeven aangeraakt hebbende, denzelven, onder een

toepasselijke recommandatie, liet behouden werdende

daarna door de alhier bescheijdene Militairen 3 Chargies

uijt het handgeweer tusschen ieder een Canon Schoot en

gevolgd van deese Ceremonie een eijnde nam

De Heer Gouverneur daarna aan de Inlandsche Regenten

en eenige gemeene Inlanders van de Negorij Doehoe aukun

tie verleend en met dezelve zodanige zaaken verhandelt

hebbende, als bij het Generaal verslag in ’t breede beschree„

ven staan, deed vervolgens met het opperhoofd Smissaert

en de verdere Hongij vrienden, een wandeling in de Negorijen

alhier welke zijn Edele in een zindelijke ordre vond, waarna

Hoogst denzelven het fortres en boven op de Redout in spectie

ging neemen, bevindende aan dezelve veele gebreeken en prin=

„cipaal des Posthouders wooning, welkers Houtwerken Sol„„

verbalken en Daken, zo wel als die van de revout zelve, ge„

„heel verrot en vergaan waren.

Bij