closeTerug naar inventaris

Transcriptie

222

Bij deese geleegentheijd recommandeerde de Heer Gouverneur

het Hoofd Smissaert, om na het afloopen der Sanierie, de

klijne Hongij te doen en daar bij vooral attent te zijn, in het

onderzoeken naar Specerij Boomen, dezelve te Extirpeeren

en de vrugten desmogelijk bij een te Samelen

Des nademiddags ter 4: uuren, liet zijn Edele alles tot de

rheijse na Pamahoe gereed maaken, en gong vervolgens met

dezelfde Ceremonien als bij zijn Edelens aankomst, naboord,

verzeld van ’t opperhoofd Smissaert en de gezamentlijke Won„

„gij vrienden, werdende ten eersten ’t zein van Anker ligten

gedaan en de Cours na Pamahoe gesteld, dog tot op de hoek

van Kahoela genadert zijnde, weerd de vloot door teegenwind

en Stroom genoodzaakt, de Dreijgen ten eersten te moeten

laaten vallen op 20: v=m Land grond

Het Operhoofd Smissaert tot hier toe op de Correcorre

gebleeven zijnde, versogt van de Heer Gouverneur permis„

„sie, om met zijn orembaij vooruijt na Pamahoe te scheppen,

en aldaar zijn Edelens komst afte wagten, zulx door den Heer

Gouverneur toegestaan en denzelven van boord vertrok„

ken weezende, bleef de vloot alhier leggen tot

Sondag den 5:' dito, met zons opaang, vervoegde zich de Heer Gouver„

neur, met het Hongij gezelschap en den Posthouver van

Loehoe aan de wal en vervolgens naar het op kahoela

staande